ZONAZALÀTA

 

Instal·lat a la ciutat de Tarragona som un col·lectiu amb una llarga trajectòria en el món de les creacions escèniques i visuals. Més de vint-i-cinc anys avalen un estil propi que a creat escola dins l'anomenat teatre contemporani. La nostra vinculació amb l'activitat cultural no ha estat únicament creant espectacles i accions, sinó que hem dedicat el nostres esforços a la investigació i divulgació.

 

La formació i experiència dels diferents membres que formem Zona Zàlata, els grups i creadors que ens donen suport, les ganes d'experimentar ens ha fet créixer com a professionals en un entorn on podríem ser classificats com espècie en perill d'extinció que cal protegir. Utilitzant el cos com a eix vertebrador i la paraula com a nexe d'unió hem estat capaços de reconstruir diferents estils dins el món de les creacions escèniques.

 

Dins el món del teatre hi ha diferents estils i èpoques. Zona Zàlata ha analitzat, treballat i desenvolupat moltes d'elles per arribar al moment actual amb un nou model que ja s'anomena La comèdia del art del segle XXI, així doncs no es d'estranyar que els membres de la companyia es considerin els nous personatges de la comèdia del art.