L'estètica de Zàlata és una referència actualment al món de les creacions visuals i escèniques. Els seus espectacles tenen una força que queda perfectament reflectida en les imatges que hi ha de les diferents creacions
Aqui pots veure nomes una petita mostra del que hem realitzat en els ultims anys

Galeria visual amb un punt de vista zalatera.

Zona Zàlata vist amb l'objetiu

Zona Zàlata - teatre popular
Zona Zàlata - Accions
Zona Zàlata- Instal·lació plàstica
Zona Zàlata - Accions
Zona Zàlata
Zona Zàlata - Estellés
Zona Zàlata
Zona Zàlata - records
Zona Zàlata - teatre popular
1/3