top of page
Hic Habitat Felicitas: farsa i pantomima

 

Espectacle de cloenda del festival Tàrraco Viva de l’any 2012, L’espectacle és una festa al peristil d’una domus d’una família patrícia: Maximus Seritiolus convida a casa seva per celebrar que els ludi historiacae Tarraco Viva han sigut un gran èxit.

 

Per tal d’afalagar els seus convidats, oferirà una sèrie d’escenes en què la música, la dansa, el mim i la pantomima s’erigeixen com a protagonistes i articulen un espectacle de “varietats” romanes amb divertiment i alegria que es contagiaran a tots els assistents.

Espectacles amb textos de Plaute

 

Amfitrió

La comèdia de l’olla

La comèdia del fantasma

 

La reconstrucció d'un frons escenae: Lligat al treball de muntatge teatral és va desenvolupar una reconstrucció d’un frons escenae, en intent d’entendre millor la concepció escènica clàssica

Poesia Príapica

 

Un espectacle a partir dels textos Priapics, que ens permet una immersió en una literatura d’una potència literària indiscutible i d’una visió agosarada de la temàtica sexual.

Teatre Popular - altres espectacles

 

Zona Zàlata i l’Aula de teatre de la URV, desenvolupa des de l’any 2001 un laboratori de reconstrucció històrica al voltant del teatre clàssic que permet oferir una sèrie d’espectacles recolzats en la tradició teatral i de gran frescor i actualitat, que possibilita gaudir d’un teatre corporal potent basat en la reconstrucció escènica, actoral , de vestuari i màscares, carregades de color i potència visual

 

Un somni fet realitat, una forma de gaudir dels clàssics, una forma d’entendre el teatre popular i les seves derivades

In histrione veritas

 

Aquest espectacle és un treball de reconstrucció històrica al voltant del teatre romà i s’emmarca dins del laboratori de recerca teatral en col·laboració amb el Festival Tàrraco Viva. Es fa un recorregut pels gèneres populars més genuïnament romans (farsa atel·lana i pantomima) a través de la comèdia. Una companyia rep l’encàrrec d’oferir un espectacle per les noces de la filla del patrici Màximus. Això provoca les discussió entre els membres de la companyia sobre quin espectacle oferir: farsa, pantomima, comèdia?

bottom of page